2016. július 26., kedd

BAJOMI LÁZÁR ENDRE: Találkozás a kis herceggel (1)

A szerző Saint Exupéry csodálatos élete című életrajzi könyvében (Móra Kiadó, 1987) életrajzi és irodalmi dokumentumok alapján írja meg részletesen, olvasmányos formában, sok eredeti fotóval illusztrálva a világhírű író, repülő és kalandor rövid, ám eseménydús életét. A huszadik századdal együtt született, 44 esztendős korában titokzatos körülmények között eltűnt (elhunyt) Antoine de Saint Exupéry (becenevein: Tonio, Saint-Ex)családjában amolyan „fekete báránynak” számított, rendhagyó életpályára lépve. Gyermek- és ifjúkorában leginkább a technika, a műszaki megoldások érdekelték és foglalkoztatták, de irodalmi érdeklődése is erős volt. Párizsi érettségi után építészmérnöki tanulmányokba kezd, amelyeket hirtelen abbahagy és átigazol a festészethez. Ám ez se bizonyul tartósnak: szinte menekülésszerűen állt be a hadsereghez.

(...)
1921 áprilisában bevonult a Strasbourg városában állomásozó 2. vadászrepülő-erzredhez, egyszerű közlegényként, először segédszerelői beosztásban. Az ezred nyolc századból állt, köztük a Jeanne d'Arc alegység. Ide osztották be Toniót. Ez a század a háborúban dicsőségessé vált La Fayette század örököse volt, melyben a franciák segítségére siető amerikai pilóták harcoltak. Az alegységet kétüléses Spad gépekkel szerelték fel, melyeket a Blériot-üzemben gyártottak. A 300 lóerős motorral hajtott és két géppuskával rendelkező, kétfedelű vadászgépet nem sokkal a fegyverszünet előtt vételezte a hadsereg. Sebessége elérte az akkor jelentős 230 kilométert. Tonio nagyon szerette ezt a gépet: „ezek ma a császárok – írta anyjának 1921. június 9-én –, ezek mellett semmilyen más nem számít, nagyon marconáknak látszanak a szárnyukkal, amely olyan, mint egy össze-ráncolt szemöldök... Rettentő gép. Szenvedélyesen szeretnék egy ilyet vezetni. Úgy úszik, fekszik a levegőben, mint egy cápa a vízben..."
Nem volt könnyű helyzete a tagbaszakadt, kissé ügyetlen grófi csemetének a kitüntetésekkel teli aggatott pilóták között, akik bizony nem kímélték az újoncokat. Tonio persze nem elégedett meg azzal, hogy gépzsíros kézzel szerelgessen, ő repülni akart. Célját nagy kitartással és némi kerülővel sikerült is megvalósítania. Az ezredparancsnok nagy nehezen – és teljesen szabálytalanul – hozzájárult, hogy új beosztottja kivételesen magánleckét vegyen. Ehhez azonban több föltételt szabott: 1. egy árva szót se szóljon róla senkinek; 2. a leckéket a szolgálati időn kívül vegye; 3. semmilyen fényképet nem szabad készítenie.
Az „összeesküvésbe" bevonták Róbert Aeby elzászi katonát, aki ekkor egy olyan magántársaság pilótája volt, amely gépeket adott bérbe, taxifuvart, légi fényképezést stb. vállalt. Tonio előbb két kis sétarepülést végzett 50—50 frankért, majd Aeby elvállalta, hogy 2000 frankért (tetemes összeg volt ez akkor!) megtanítja repülni.
A leckéket június 18-án kezdték egy Farman gépen. Ez a 135 kilométres sebességgel repülő, Renault-motorral fölszerelt gép megnyerte a pilóta tanonc tetszését: „Ami a Farmant illeti, egészen jól megy a dolog, jól kézben tartom a gépet... Kegyes és kellemes reggeleken repülök vele, a harmatos réten szállunk le ... Óvatos és fenséges kanyarokat veszünk. Nagyon lazán, könnyedén landolunk. Dugóhúzó vagy looping kizárva" – írta anyjának. Tegyük hozzá, hogy vezetés közben társaloghatott a bajtársával: a motor hátul volt, a két fiút nem zavarta a hajtócsavar zúgása.
Az első, „történelmi" lecke adatai fönnmaradtak: 15 percig tartott, három kört írtak le a neuhofi reptér fölött, 30 kilométert repültek, 110 méter magasra emelkedtek, és közben kétszer leszálltak. Tonio ügyesen oldotta meg a feladatát.

Egyedül a levegőben

Saint Ex a repülőiskola elvég-
zése után
Az igazi „történelmi" eseményre azonban július 9-én, szombaton került sor. Miután egy kört leírtak a Sopwithon (ez a 135 km-es sebességgel repülő angol gyártmányú gép is a háborúban kezdte a pályáját, amolyan mindenesként: bombázásra, felderítésre és vadászgépként is használták), Aeby kijelentette:
– Na, most felmehet egyedül!
Tonio már rég kérte rá, hogy engedje egyedül felszállni, de Róbert csak most, tizenegy lecke után járult hozzá: ,
– Majd zöld rakétát lövök föl, ha le kell szállnia.
A felszállás simán ment, de a leszállás nem sikerült, mert nem vette le idejében a gázt, és a gép túl meredeken ereszkedett le. Tonio az utolsó pillanatban visszarántja, gázt ad, nem ijed meg, újra körözni kezd, és miután Róbert fellövi a második rakétát, szép simán landol.
– Egy pillanatra kigyulladt a motor – jelenti.
– Nem, dehogyis. Csak megint túl hirtelen adott gázt, és visszavágott a karburátor lángja.
A lábszárvédője kissé meg is pörkölődött.
Mindez délelőtt 11 körül történt. Miután Aeby jelentést tett az ezredesnek, ez leállította a leckéket.
Egyszer, jóval később, 1938-ban, véletlenül találkozott Vichyben Aebyvel. Róbert a feleségével volt, egy kávéház teraszán ültek. Tonio áradozva emlékezett az első önálló repülésre.
- Tudja, asszonyom, olyan istenien éreztem magam odafönn, hogy nem is akartam látni a zöld rakétákat... azt hiszem, ha lett volna elég benzinem, még mindig a levegőben lennék...
Saint-Ex mindössze négy hónapot töltött Elzász fővárosában. Ha nem repült, írogatott, rajzolgatott. Egyébként minden simán ment, de volt még egy kis incidense: egyszer a felszállásnál eltörte a futómű merevítőszárát. S amikor Aebyvel fel akarták mérni, mekkora a baj, egy felszállni készülő nagy Spad nekiszaladt a „Sop"-nak, felfordult, és úgy tartotta futószerkezetében a gépet, mint valamilyen ragadozó egy nagy bogarat.
– Így legalább nem fogják megtudni, hogy megrongáltam a futóművet – örvendezett Tonio.

Káplárból hadnagy

Az 1921-es évet néhány hónapig Marokkóban szolgálva fejezi be, s 1922 áprilisától a tartalékos tiszti iskola növendékeként az avord-i repülőtanfolyam hallgatója, Bourges mellett, Közép-Franciaországban. Ide már káplárként került a marokkói 37. repülőezredből. Mindent megtett, hogy elbuktassák a felvételi vizsgán, mert „vén fejjel" (huszonkét évesen...) nem kívánt újra iskolapadba ülni! Mégis fölvették, igaz, 68 jelölt közül a 67. lett! A tanfolyamon megfigyelő pilótákat képeztek, a navigációt, a meteorológiát, a bombázást, a híradást oktatták, s csak megfigyelőként szállhatott fel, tehát hozzá se nyúlhatott a botkormányhoz. Mivel semmi más nem érdekelte úgy, mint az, hogy maga vezesse a gépet, megint mindent elkövetett – akár Strasbourgban –, hogy pilótaként működhessék. Ez azonban csak később sikerült, amikor átkerült Versailles-ba, ahonnan Jean Escot nevű bajtársával, akinek volt egy pompás motorkerékpárja (120 kilométeres sebességgel is tudott száguldani!), hajnalban kijártak a villa-coublayi reptérre. Itt főleg egy Douglason repülhettek. Általában későn kelő volt, a repülés azonban kicsalta az ágyból! Ezt olyan lelkesen űzte, hogy a versailles-i kaszárnyában nemhogy ébreszteni nem kellett, hanem még ő húzta ki a komáját a paplan alól, s aztán szélsebesen vágtattak a villacoublayi katonai reptérre, hogy kilencre, mikor az első óra kezdődik, visszatérjenek. Nem csoda hát, hogy egyszer elütöttek egy biciklistát: ő szegény elterült a földön, a két katona pedig gép nélkül repült néhány métert, s a motorkerékpár az árokban kötött ki. Szerencsére hármójuk közül senki sem sebesült meg, csak Saint-Ex nadrágja hasadt föl, s az egyik kerék ferdült el. Jean vissza akart menni Versailles-ba, de Tonio nem tágított. „Egész pályafutásom során soha nem találkoztam a repülésnek olyan megszállottjával, mint Antoine barátom" – írja emlékezéseiben Escot.
(...)
Minden bajtársa nagy szeretettel emlékezik vissza rá. Segítőkész, kedves fiúnak tartották, aki szívesen barkácsolt velük, sőt, kártyamutatványokkal mulattatta őket. Okosnak, műveltnek, ugyanakkor megejtően évődőnek látták. Szívesen beszélt nekik olvasmányairól: Dosztojevszkijről, Baudelaire-ről, Giraudoux-ról, Cocteau-ról. Csak kevesen tudták, hogy főúri család sarja. Nemhogy nem használta a grófi címét, de még édesanyjának is megtiltotta, hogy a levélre ráírja: comte. Nem nagyon kedvelte a nagyvilági hölgyeket és urakat. „Szeretem azokat az embereket, akiket az evés szükséglete, az, hogy táplálják a gyermekeiket, és kivárják a következő hónapot, közelebb visz az élethez" – írta. Másutt megjegyezte katonaéletéről: „Senkit sem kedveltem jobban, mint ezeket a közlegényeket..."
– Szívesebben csevegek – mondta Jeannak – egy becsületes utcaseprővel, mint egy beképzelt világfival.
Sokszor volt pénzzavarban. Ha anyjától nem érkezett meg idejében az utalvány, kölcsönkért (de mindig megadta). Rendetlen volt és könnyelmű, szinte egyáltalán nem tudta, mi a pénz. Az is előfordult, hogy a takarítónő az ágya alatt galacsinná gyúrt bankókat lelt...
Miután elvégezte a tiszti iskolát, 1922 októberében hadnagyi rangban a Le Bourget-i reptérre került, a 34. repülőezredhez, amely vegyes regiment volt: egyaránt voltak benne felderítők és vadászrepülők. Két eseményt jegyeztek föl erről a korszakáról: egy balesetet az év elején és egy tizenöt napos áristomot májusban, amit azért kapott, mert engedély nélkül szállt föl egy 140 lóerős Hispano—Suiza-motorral fölszerelt Caudron géppel. Június 5-én leszerelték.
A katonai baleset a magánéletben is balesettel járt: szép menyasszonya, a szintén előkelő családból származó Louise de Vilmorin kisasszony, a dúsgazdag magkereskedő família szeme fénye – a későbbi írónő, a második világháborút nagyrészt hazánkban töltő hölgy, aki Malraux kedvese lett a miniszter-író élete alkonyán –, szóval Louise, ki mellesleg szegről-végről rokona is volt, kijelentette:
– Nem kívánom egész életemet rettegésben tölteni ... Folyton egy pilótára várni s izgulni, él-e vagy hal!
Az akaratos kisasszony, akihez Tonio szerelmes szonetteket írt, kényszerítette: hagyja ott a hadsereget, válasszon valamilyen polgári foglalkozást. Tonio szót fogadott: fölcsapott vigécnek, miután előbb egy téglagyárban volt irodista. A házasságból azonban így sem lett semmi. Louise anyja jobb partit remélt dédelgetett leányának. A hivatalosan is meghirdetett mátkaság fölbomlása eléggé megviselte a vőlegényt, aki olyan szerelmes volt, hogy amikor a szép ara egyszer Svájcban üdült, eladta a fényképezőgépét, hogy egy hétre odautazzék. Később is leveleztek azonban, mert barátságuk megmaradt.

A vad szelindek és a szelíd oroszlán

/A francia pilótaszövetség pazar kiállítású folyóiratában, az Icare-ban számos emlékezés jelent meg a Kis herceg és a többi irodalmi remekmű szerzőjéről. A lap amúgy nyolc különszámot szentelt a leghíresebb író pilóta életének./

El Bum, a francia repülők afrikai
tolmácsa
Bajtársai közt volt Ignacio Hidalgo de Cisneros is, a későbbi tábornok, aki a polgárháború idején a spanyol köztársasági légierő főnöke lett. Ekkortájt, vagyis a húszas évek végén a „szaharai spanyol légierő főnöke"-ként működött. De, mint maga mondja, ez a szépen csengő cím nem sokat jelentett: mindössze kilenc-tíz repülőgépük volt. A spanyol főnemesi családból származó kiváló katona, ki aztán oly jelentős szerepet játszott a polgárháborúban, szerette a francia fiút: „szívesen beszélgettem vele, mert művelt ember volt, meg rendes gyerek... valamennyien nagyon kedveltük”. Ő meséli, hogy a jubyi reptér őrzése sok gondot okozott számukra, hiszen a szomszéd spanyol erődön kívül körülötte mindenütt ellenséges terület húzódott. Cisnerosnak az az ötlete támadt, hogy a biztonságosabb őrzés végett szelindeket hozat a Kanári-szigetekről. Nos, ami az őrebeket illeti, ez majdnem tragédiát okozott.
„Egyik este – írja Cisneros – hangos segélykiáltásra figyeltem fel. Nyomban kisiettem, s ott találtam a földön Saint-Exupéryt, aki védekezni próbált a kutya ellen, amely megharapta a vállát, s vad dühvel támadott rá. Megpróbáltam eltávolítani, de semmiképp nem akarta elengedni a zsákmányát, míg csak fejbe nem vágtam egy kerékbakkal, amit szerencsére ott találtam; attól aztán egészen elkábult. Csak így tudtam megszabadítani a vadállattól. Azonnal elhívattuk az orvost, aki kezelésbe vette a sebet, és a kellemetlen kaland következtében fellépett erős idegrohamot, ami csaknem végzett azzal az emberrel, akit nem sokkal ezután mindenki csodált mint nagy írót, és tisztelt mint Franciaország egyik legnépszerűbb hősét... Egy hét múlva már jól volt, s felgyógyulását nagy lakomával ünnepeltük meg, amelyen Saint-Exupéry egy rövid beszédben csodálatos hősi éneket mondott a sivatagi pilótákról, aztán bűvészmutatványokkal szórakoztatott bennünket."
A másik kaland, amelyet Gisneros megírt, kevésbé megrázó: Saint-Ex, a szerelője meg két spanyol repülő azt a mókát eszelte ki, hogy egyikük valamilyen vedlett oroszlánbőrbe bújt, aztán néhány légi fényképet készítettek az álfenevadról. Az eredmény meglepőnek bizonyult: a távolból az alak igazi oroszlánnak rémlett!
A spanyol repülő el is felejtette ezt a tréfát, de amikor néhány év múlva kinyitotta a L'Illustration című képeslapot, egy híres író úti élményeit olvasta benne, amelyekben a szerző elmesélte, hogy a spanyol Szaharán átutazva oroszlánokat látott, és hogy elhiggyék beszámolóját, fényképet is közölt. A képek láttán rögtön rájött: ama képek egyike, amelyeket Saint-Exupéry meg a barátai vettek föl!


(Folytatjuk)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése